Obstarávateľ SK
s.r.o.Nedeľa, 23. jún 2024   
 
Úvod
Služby
Školenia
Kontakt
Ochrana osobných údajov

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazky

 
 

Služby
 

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme nasledovné služby:
  Pre verejných obstarávateľov:

 • poradenstvo pri realizácií postupov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákazky s nízkou hodnotou
  • podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska
  • podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
  • nadlimitné zákazky
 • vypracovanie súťažných dokumentov
 • vypracovanie dokumentácie z verejného obstarávania
 • zverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa
 • vypracovanie referencií
 • vypracovanie smerníc pre verejné obstarávanie
 • registrácia do ISZÚ UVO, EKS
  Pre záujemcov, uchádzačov:

 • poradenstvo pri registrácii
  • zoznam hospodárskych subjektov
  • register partnerov verejného sektora
  • EKS
 • poradenstvo pri vypracovaní a predkladaní ponúk v rámci verejného obstarávania
  • vypracovanie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov
  • vypracovanie žiadostí o nápravu
  • vypracovanie námietok
  • vypracovanie odpovedí na žiadosti o vysvetlenie ponúk


 
 
Používame cookie, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookie na našej stránke. Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente Informácie o cookie.