Obstarávateľ SK
s.r.o.Nedeľa, 23. jún 2024   
 
Úvod
Služby
Školenia
Kontakt
Ochrana osobných údajov

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazky

 
 

Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátova 6, 075 01 Trebišov, IČO: 46 887 423
rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte. Osobným údajom a ich ochrane venuje náležitú pozornosť. Sľubujeme, že Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. Je pre nás dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby Ste si prečítali Vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Obstarávateľ SK, s.r.o..

Vyhlásenia o ochrane súkromia spoločnosti Obstarávateľ SK, s.r.o

Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ práva dotknutej osoby . Ak Ste štatutárnym orgánom, vlastníkom spoločnosti alebo bývalým štatutárnym orgánom alebo bývalým vlastníkom spoločnosti, bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ agenda spoločnosti . Ak Ste fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o služby a poradenstvo Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru, umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa, podrobnejšie informácie o spracúvávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ kontaktný formulár . Ak Ste s nami vo vzťahu ako účastník poistnej udalosti, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ poistné udalosti. Ak Ste prejavili záujem o školenie v oblasti verejného obstarávania, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ poskytnutie školenia v oblasti verejného obstarávania. Ak Ste fyzická osoba dlžník, voči ktorým Prevádzkovateľ preukazuje/uplatňuje/obhajuje právne nároky, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – právna agenda. Ak ste fyzická osoba– odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba, bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ správa registratúry. Ak Ste fyzické osoby – zmluvní partneri, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady, osoby, voči ktorým vznikla povinnosť úhrady, klienti, podrobnejšie informácie o spracúvávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia_ účtovné doklady. Ak Ste zmluvným partnerom alebo jeho zamestnancom resp. objednávateľom služieb alebo jeho zamestnancom, prípadne účastníkom verejného obstarávania, ktorého osobné údaje sú spracúvané pri poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania, podrobnejšie informácie o spracúvávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ zmluvné vzťahy, poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania. Ak Ste zmluvným partnerom alebo zamestnancom zmluvného partnera resp. objednávateľom služieb alebo zamestnancom objednávateľa služieb, prípadne dodávateľom služieb alebo zamestnancom dodávateľa služieb, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ zmluvné vzťahy.
Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.


 
 
Používame cookie, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookie na našej stránke. Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente Informácie o cookie.