Obstarávateľ SK
s.r.o.

Centrálna obstarávacia organizácia

Pondelok, 26. jún 2017   
 
Úvod
Služby
Kontakt
Napíšte nám

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazky

Prihlásenie do systému


 
 

Úvod
 

Obstarávateľ SK, s.r.o.

(ďalej len "Obstarávateľ SK") ponúka verejným obstarávateľom centrálne verejné obstarávanie, podľa §10 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
Spoločnosť Obstarávateľ SK má v zmysle §10 zákona o verejnom obstarávaní postavenie Centrálnej obstarávacej organizácie.

Ponúka hospodárny, efektívny a transparentný postup vo verejnom obstarávaní - centrálne verejné obstarávanie.
Členovia tímu, ktorí zabezpečujú proces verejného obstarávania, sú odborne spôsobilé osoby so skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania.