Obstarávateľ SK
s.r.o.Sobota, 16. december 2017   
 
Úvod
Služby
Školenia
Kontakt
Napíšte nám

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazky

Prihlásenie do systému


 
 

Úvod
 


Spoločnosť Obstarávateľ SK, s. r. o. je konzultačná spoločnosť, poskytujúca komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania (tovary, služby, práce) financované z vlastných zdrojov, ale aj Eurofondov, štátnych fondov SR a inej finančnej pomoci.

Našimi klientami sú, z pohľadu účastníkov procesu obstarávania, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, subjekty podľa §8 zákona o verejnom obstarávaní (nakupujúci), ale aj dodávatelia alebo uchádzači (predávajúci).